Fotogaléria

Školský rok 2018/2019

 


 menu Vianočný volejbalový turnaj
 menu Exkurzia Phoenix
 menu Projekt Záložka
 menu Celoslovenské kolo Lab Academia
 menu Človek a jeho zdravie
 menu DILATECH
 menu Deň otvorených dverí
 menu Na ceste k slovenskej štátnosti
 menu Dejiny tvoríš ty!
 menu Stolný tenis
 menu Svoj život si riadiš Ty!
 menu Imatrikulácia prvákov
 menu Bedminton
 menu Nohejbal
 menu Ľudové liečiteľstvo
 menu Kontaktné šošovky
 menu Exkurzia Kežmarok
 menu Kožaz
 menuÚčelové cvičenie I. roč.
 menu Účelové cvičenie II. roč.
 menu Začiatok školského roku


Archív

 menu 2017/2018
 menu 2016/2017
 menu 2015/2016
 menu 2014/2015
 menu 2013/2014
 menu 2012/2013
 menu 2011/2012
 menu 2010/2011
 menu 2009/2010
 menu 2008/2009
 menu 2007/2008
 
header4

Svoj život si riadiš TY!

„SVOJ ŽIVOT SI RIADIŠ TY !“– 27. 9. 2017


Dňa 25. 9. 2017 bola na našej škole realizovaná pre žiakov prvého ročníka preventívna akcia s názvom „SVOJ ŽIVOT SI RIADIŠ TY !“

Týmto dňom nás sprevádzali hostia:

 • KR - Policajného zboru Košice
 • PhDr. Gregová, Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach
 • Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie – Mgr. Vladimír Lichner a kolektív MUDr. Kollárová, Regionálny úrad verejného zdravotníctva
  v Košiciach


CIELE AKTIVITY:

 • preventívne pôsobenie na mladých ľudí v oblasti drogovej závislosti, týrania
 • zvýšenie uvedomenia si zodpovednosti za svoje konanie,
 • eliminácia užívania drog a ich distribúcie v školských zariadeniach,
 • objasnenie rizík trestnej činnosti a možné trestno-právne následky,
 • zmena postojov žiakov k fajčeniu,
 • rozvoj hodnotového systému jednotlivca,
 • utváranie dobrých vzťahov v novom sociálnom prostredí
 • závislosť na internete a riziká, ktoré sú s tým spojené, závislosť na selfie,
  vrátane možných dopadov na zdravie.


Galerie: obrázek 1 z 22 Galerie: obrázek 2 z 22 Galerie: obrázek 3 z 22 Galerie: obrázek 4 z 22 Galerie: obrázek 5 z 22 Galerie: obrázek 6 z 22 Galerie: obrázek 7 z 22 Galerie: obrázek 8 z 22 Galerie: obrázek 9 z 22 Galerie: obrázek 10 z 22 Galerie: obrázek 11 z 22 Galerie: obrázek 12 z 22 Galerie: obrázek 13 z 22 Galerie: obrázek 14 z 22 Galerie: obrázek 15 z 22 Galerie: obrázek 16 z 22 Galerie: obrázek 17 z 22 Galerie: obrázek 18 z 22 Galerie: obrázek 19 z 22 Galerie: obrázek 20 z 22 Galerie: obrázek 21 z 22 Galerie: obrázek 22 z 22
spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7