Fotogaléria

Školský rok 2018/2019

 


 menu Exkurzia DEJ - OBN
 menu Účelové cvičenie 2. roč.
 menu Účelové cvičenie 1. roč.
 menu Rozlúčka so štvrtákmi
 menu Študentské voľby
 menu I. FL spoznáva Košice
 menu Volejbalový turnaj
 menu Odborná konferencia ANGIS
 menu Prednáška Dr. Max
 menu Vyhodnotenie súťaže Expert
 menu Hviezdoslavov Kubín
 menu Školské kolo SOČ
 menu Lyžiarsky kurz
 menu Odborné prednášky FL
 menu Face forward....into my home
 menu Predčasne narodené deti
 menu Odborná exkurzia Zlatá studňa
 menu Školský ples
 menu Vianočný volejbalový turnaj
 menu Exkurzia Phoenix
 menu Informatická súťaž iBobor
 menu Projekt Záložka
 menu Celoslovenské kolo Lab Academia
 menu Best in Deutch
 menu Človek a jeho zdravie
 menu DILATECH
 menu Deň otvorených dverí
 menu Na ceste k slovenskej štátnosti
 menu Dejiny tvoríš ty!
 menu Stolný tenis
 menu Svoj život si riadiš Ty!
 menu Imatrikulácia prvákov
 menu Bedminton
 menu Nohejbal
 menu Ľudové liečiteľstvo
 menu Kontaktné šošovky
 menu Svetový deň zraku
 menu Exkurzia Kežmarok
 menu Kožaz
 menuÚčelové cvičenie I. roč.
 menu Účelové cvičenie II. roč.
 menu Začiatok školského roku


Archív

 menu 2017/2018
 menu 2016/2017
 menu 2015/2016
 menu 2014/2015
 menu 2013/2014
 menu 2012/2013
 menu 2011/2012
 menu 2010/2011
 menu 2009/2010
 menu 2008/2009
 menu 2007/2008
 
header4

Obraz nepriateľa

Putovná výstava Obraz nepriateľa

Hodinu dejepisu sme strávili na Katedre histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Navštívili sme putovnú výstavu „Obraz nepriateľa“ v propagande počas 2. svetovej vojny na Slovensku. Tematicky bola výstava rozdelená na 4 farebne odlišné panely zachytávajúce obdobie od roku 1938 – Mníchovský diktát, rozpad ČSR , vznik tzv. Slovenského štátu po koniec vojny. Mali sme možnosť vidieť rôzne karikatúry, plagáty, útržky novín, časopisov, fotografie a dokumenty danej doby.
Výstavou nás sprevádzal pán doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD., ktorý nám veľmi pútavo vysvetľoval situáciu v danom období a komentoval ukážky na jednotlivých paneloch. Pripomínal a zdôrazňoval potrebu kritického myslenia v každej dobe.

Eva Onderová, II.OO

Táto putovná výstava v nás zanechala skvelý dojem. Veľmi zaujímavým a pekne vizuálnym spracovaním v podobe plagátov vystihla oficiálnu propagandu vojnového slovenského štátu. Výstava poukázala na pravú stránku dobovej propagandy: pasivitu ľudu žijúceho v nevedomosti a strachu, využívanie idealizovaného obrazu nacistického Nemecka či kategorizáciu „nepriateľov” štátu. Expozíciu dotvárali rôzne karikatúry a výtlačky z rôznych historických novín (napr. Ľudové noviny), čo dotváralo danej téme celkový obraz. Oplatí sa vidieť túto výstavu a s otvorenou mysľou nahliadnuť do nemilej časti našich slovenských dejín.

Katarína Guzanová, II. ZL


Galerie: obrázek 1 z 12 Galerie: obrázek 2 z 12 Galerie: obrázek 3 z 12 Galerie: obrázek 4 z 12 Galerie: obrázek 5 z 12 Galerie: obrázek 6 z 12 Galerie: obrázek 7 z 12 Galerie: obrázek 8 z 12 Galerie: obrázek 9 z 12 Galerie: obrázek 10 z 12 Galerie: obrázek 11 z 12 Galerie: obrázek 12 z 12
spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7