menu Vedenie školy
 menu Zoznam pedagógov školy
 menu Výchovný a kariérový poradca
 menu Techn.-hosp. prac. školy
 menu Zoznam študentov školy
 menu Triedni učitelia
 menu Rada školy
 menu Žiacka školská rada
 menu Predmetové komisie
 menu Hodnotiaca správa
 menu Krúžková činnosť
 menu Výzvy na predloženie ponúk
 menu Zverejňovanie zmlúv, faktúr
 menu Oznámenia
 menu Zakázky nad 1000€
 menu Školský internetový časopis Moyzesko
 menu Časopis Teória a prax Farmaceutický laborant
 
 

header4
Zverejňovanie zmlúv a faktúr

Zverejňovanie objednávok podža zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

faktúry a objednávky od roku 2012 a zmluvy za rok 2013 sú na adrese http://szske.edupage.org/zmluvy/

zmluvy za rok 2012 sú na adrese http://www.szske.sk/~zverejnovanie/2012/

faktúry, objednávky a zmluvy za rok 2011 sú na adrese:
http://www.szske.sk/~zverejnovanie/2011/

spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7