menuVýsledky PS 23.8.2018 do 1. ročníka PKŠ a VOŠ štúdia
 menu Kritériá pre 4-ročné denné štúdium
 menu Plánované študijné odbory
 menu Kritériá pre 2 a 3 - ročné PKŠ a VOV
 menu Termíny prijímacích skúšok
 menu Okruhy - diplomovaný optometrista
 menu Okruhy - zubný technik
 menu Okruhy - diplomovaný rádiologický asistent
 menu Okruhy pre 4-ročné denné štúdium
 menu Prihláška - optometrista
 menu Prihláška - zubný technik
 menu Prihláška - rádiologický asistent

 

Výsledky ZT


Výsledky prijímacieho konania
pre odbor zubný technik
pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka
2-ročného pomaturitného kvalifikačného štúdia pre školský rok 2018/2019

Informácie k zápisu pre prijatých uchádzačov:
Zápis sa uskutoční v pracovných dňoch do 27.8. na sekretariát školy od 8-00 do 14-30 hod. .

Bližšie informácie na t.č. 055/622 11 89

P. č.
Kód na PS
Body PS spolu
Body kreslenie
Body modelovanie
Body test BIO
Priemer MS
Kód rozhodnutia
  1. 50550 65 20 20 25 1 PP
  2. 50035 60 18 17 25 2 PP
  3. 50217 59 18 16 25 1 PP
  4. 50478 57 20 20 17 2,2 PP
  5. 50778 57 18 19 20 1,5 PP
  6. 50354 55 20 18 17 3 PP
  7. 50815 55 17 15 23 2,5 PP
  8. 50956 54 20 17 17 2,75 PP
  9. 50831 54 18 15 21 1 PP
 10. 50735 53 19 17 17 2 PP
 11. 50657 53 16 16 21 2,75 PP
 12. 50165 52 17 18 17 2 PP
 13. 50518 52 18 16 18 2,25 PP
 14. 50748 51 19 20 12 3,75 PP
 15. 50347 51 15 12 24 1 PP
 16. 50234 50 17 14 19 3,5 PP
 17. 50143 48 19 17 12 1,5 PP
 18. 50011 47 18 17 12 3,5 PP
 19. 50264 46 14 17 15 2,5 PP
 20. 50291 45 18 15 12 2,25 PP
 21. 50399 45 16 14 15 2,5 PP
 22. 50572 45 18 10 17 2,75 PP
 23. 50805 41 17 13 11 1,5 PP
 24. 50895 0 0 0 0 0 N1
 25. 50546 0 0 0 0 1,25 N1
 26. 50367 0 0 0 0 1,25 N1
 27. 50854 0 0 0 0 2 N1
 28. 50742 0 0 0 0 2,25 N1
 29. 50596 0 0 0 0 2,25 N1
 30. 50201 0 0 0 0 2,5 N1

Informácie k zápisu pre prijatých uchádzačov:
Zápis sa uskutoční v pracovných dňoch do 27.8. na sekretariát školy od 8-00 do 14-30 hod. .

Bližšie informácie na t.č. 055/622 11 89

Na zápis je potrebné doniesť:

  1. Zápisný lístok,
  2. fotografiu žiaka/žiačky formátu 28x34 mm pre vystavenie školského preukazu – potrebný pre vstup do budovy, knižnice, ...  (nie staršiu ako 2 mesiace),
  3. 20€ na preukaz žiaka ISIC/EURO 26 – táto suma zahŕňa poplatok za známku ISIC na školský rok 2018/2019 a poplatok za výrobu čipového preukazu,
  4. prílohu č. 1 Lekársky posudok splnenia zdravotných kritérií, (v prípade, že ste ho nedoručili škole),
  5. prílohu č. 2 Prehlásenie uchádzača o zdravotnej spôsobilosti, (v prípade, že ste ho nedoručili škole).

Vysvetlivky:

P1 - prijatatý bez skúšok
PP - Prijatý po prijímacích skúškach
NM - neprijatý pre nedostatok miesta
N5 - neprijatý nevyhovel PS (test pod 9 bodov)
N1 - neprítomný
Z - zapísaný
P - pozvaný na zápis
X - nezapísaný (zrušil alebo nebol)

 spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7