menu Výsledky prijímacieho konania pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka 4-ročného denného štúdia
 menu FORMULÁR - údaje zákonných zástupcov pre prijímacie skúšky
 menu Kritériá pre 4-ročné denné štúdium
 menu Plánované študijné odbory
 menu Termíny prijímacích skúšok
 menu Okruhy - diplomovaný optometrista
 menu Okruhy - zubný technik
 menu Okruhy - diplomovaný rádiologický asistent
 menu Okruhy pre 4-ročné denné štúdium
 menu Prihláška - optometrista
 menu Prihláška - zubný technik
 menu Prihláška - rádiologický asistent

 

Termíny prijímacieho konania


Termíny doručenia prihlášok na prijímacie konanie

Pre denné 4-ročné štúdium: 20.4.2019

Pre pomaturitné kvalifikačné a vyššie odborné štúdium: neotvárame žiadnu triedu

 

Termíny prijímacieho konania

Pre denné 4-ročné štúdium: 13. 5. 2019 - 1. termín, 16. 5. 2019 - 2. termín

Druhé kolo prijímacích skúšok na našej škole nekonáme z dôvodu naplenia dostatočného počtu žiakov v jednotlivých odboroch

Upozornenie: V pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu a vyššiom odbornom štúdium neotvárame pre školský rok 2019/2020 žiadnu triedu

 

 spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7