menu Výsledky prijímacích skúšok do 1. ročníka 4-ročného denného štúdia
 menu Kritériá pre 4-ročné denné štúdium 2017-2018
 menu Plánované študijné odbory
 menu Kritériá pre 2 a 3 - ročné PKŠ a VOV
 menu Termíny prijímacích skúšok
 menu Okruhy pre 4-ročné denné štúdium
 menu Prihláška - optometrista
 menu Prihláška - zubný technik
 menu Prihláška - rádiologický asistent

 

Prihláška ZT


Prihláška na štúdium pre odbor zubný technik

Prihlášku si môžete stiahnuť tu:

vo formáte .pdf

Termín podania prihlášky: do 31. mája 2014

K prihláške je potrebné dodať:


Kritériá pre prijatie budú zverejnené po prijatí v pedagogickej rade.spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7