menu Výsledky prijímacieho konania pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka 4-ročného denného štúdia
 menu FORMULÁR - údaje zákonných zástupcov pre prijímacie skúšky
 menu Kritériá pre 4-ročné denné štúdium
 menu Plánované študijné odbory
 menu Termíny prijímacích skúšok
 menu Okruhy - diplomovaný optometrista
 menu Okruhy - zubný technik
 menu Okruhy - diplomovaný rádiologický asistent
 menu Okruhy pre 4-ročné denné štúdium
 menu Prihláška - optometrista
 menu Prihláška - zubný technik
 menu Prihláška - rádiologický asistent

 

Prihláška DOM


Prihláška na štúdium pre odbor diplomovaný optometrista

Podľa súčasne platnej legislatívy diplomanské štúdia môžu mať len dennú formu, ktorá trvá tri roky. Platí to aj pre odbor Diplomovaný optometrista (DOM).
MZ SR bude školu informovať o možnosti ďalšieho vzdelávania očných optikov v externej forme.

Prihlášku si môžete stiahnuť tu:

vo formáte .xls

vo formáte .pdf

 spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7