menuVýsledky PS 23.8.2018 do 1. ročníka PKŠ a VOŠ štúdia
 menu Kritériá pre 4-ročné denné štúdium
 menu Plánované študijné odbory
 menu Kritériá pre 2 a 3 - ročné PKŠ a VOV
 menu Termíny prijímacích skúšok
 menu Okruhy - diplomovaný optometrista
 menu Okruhy - zubný technik
 menu Okruhy - diplomovaný rádiologický asistent
 menu Okruhy pre 4-ročné denné štúdium
 menu Prihláška - optometrista
 menu Prihláška - zubný technik
 menu Prihláška - rádiologický asistent

 

Výsledky OO


Výsledky prijímacieho konania
pre odbor očný optik
pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka
4-ročného denného štúdia pre školský rok 2017/2018

Informácie k zápisu pre prijatých uchádzačov:
Zápis sa uskutoční 23.5. (streda) na sekretariáte školy od 8-00 do 16-00 hod. .

Bližšie informácie na t.č. 055/622 11 89

P. č.
Kód na PS
Body PS spolu
Body známky ZŠ
Body olympiády
Body test SJL
Body test BIO
Body monitor SJL
Body monitor MAT
Kód rozhodnutia
Umiestnenie
Potvrdenie zápisu
1. 20585 130 46 0 27 24 15 18 PP 1  
2. 20275 129 50 0 21 27 16 15 PP 2  
3. 40891 126 40 0 28 25 15 18 PP 3  
4. 40147 125 50 0 23 20 16 16 PP 4  
5. 40914 124 50 0 29 19 15 11 PP 5  
6. 40927 123 48 0 28 21 15 11 PP 6  
7. 40224 122 42 0 28 22 14 16 PP 7  
8. 20329 119 42 0 23 27 16 11 PP 8  
9. 40427 118 38 0 26 21 17 16 PP 9  
10. 20651 116 33 0 21 30 15 17 PP 10  
11. 20451 113 44 0 21 25 14 9 PP 11  
12. 40680 113 36 0 25 19 16 17 PP 12  
13. 40059 108 27 0 27 23 12 19 PP 13  
14. 20904 108 44 0 15 23 12 14 PP 14  
15. 20103 103 42 0 23 18 14 6 PP 15  
16. 20155 102 37 0 19 23 12 11 PP 16  
17. 20002 100 36 0 20 23 12 9 PP 17  
18. 40702 97 35 0 22 19 11 10 PP 18  
19. 40303 96 30 0 23 24 12 7 PP 19  
20. 40774 94 25 0 22 22 12 13 PP 20  
21. 20985 93 32 0 24 18 12 7 PP 21  
22. 20619 93 33 0 16 23 13 8 PP 22  
23. 20336 93 31 0 21 17 13 11 PP 23  
24. 20908 91 27 0 18 21 11 14 PP 24  
25. 20693 90 34 0 20 17 12 7 NM *** 25  
26. 20988 89 19 0 23 25 16 6 NM *** 26  
27. 20836 88 27 0 24 14 12 11 NM *** 27  
28. 20343 88 34 0 18 17 13 6 NM *** 28  
29. 40923 86 34 0 19 19 8 6 NM 29  
30. 20505 85 27 0 22 16 12 8 NM 30  
31. 20291 76 20 0 17 20 8 11 NM 31  
32. 40174 73 9 0 26 20 10 8 NM 32  
33. 20426 73 24 0 20 13 9 7 NM 33  
34. 20277 71 19 0 11 15 16 10 NM 34  
35. 20236 66 18 0 15 13 14 6 NM 35  
36. 20684 64 13 0 19 20 8 4 NM 36  
37. 40924 62 6 0 18 21 12 5 NM 37  
38. 20295 52 10 0 13 19 5 5 NM 38  
39. 20811 48 12 0 12 17 3 4 NM 39  
40. 20942 43 13 0 6 11 6 7 N5 40  
41. 20553 43 25 0 0 0 11 7 N1 41  
42. 40895 41 23 0 0 0 12 6 N1 42  
43. 40938 12 -1 0 0 0 7 6 N1 43  

Informácie k zápisu pre prijatých uchádzačov:
Zápis sa uskutoční 23.5. (streda) na sekretariát školy od 8-00 do 16-00 hod. .

Bližšie informácie na t.č. 055/622 11 89

Na zápis je potrebné doniesť:

  1. Zápisný lístok,
  2. fotografiu žiaka/žiačky formátu 28x34 mm pre vystavenie školského preukazu – potrebný pre vstup do budovy, knižnice, ...  (nie staršiu ako 2 mesiace),
  3. 20€ na preukaz žiaka ISIC/EURO 26 – táto suma zahŕňa poplatok za známku ISIC na školský rok 2016/2017 a poplatok za výrobu čipového preukazu,
  4. prílohu č. 1 Lekársky posudok splnenia zdravotných kritérií, (v prípade, že ste ho nedoručili škole),
  5. prílohu č. 2 Prehlásenie rodiča o zdravotnej spôsobilosti, (v prípade, že ste ho nedoručili škole).

Vysvetlivky:

P1 - prijatatý bez skúšok
PP - Prijatý po prijímacích skúškach
NM - neprijatý pre nedostatok miesta
NM*** - neprijatý pre nedostatok miesta - predpokladaná zmena po zápise 23.5.2018 z dôvodu zápisu žiakov, ktorí sú prijatí na dva odbory
N5 - neprijatý nevyhovel PS (test pod 9 bodov)
N1 - neprítomný
Z - zapísaný
P - pozvaný na zápis
X - nezapísaný (zrušil alebo nebol)

 spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7