menuVýsledky PS 23.8.2018 do 1. ročníka PKŠ a VOŠ štúdia
 menu Kritériá pre 4-ročné denné štúdium
 menu Plánované študijné odbory
 menu Kritériá pre 2 a 3 - ročné PKŠ a VOV
 menu Termíny prijímacích skúšok
 menu Okruhy - diplomovaný optometrista
 menu Okruhy - zubný technik
 menu Okruhy - diplomovaný rádiologický asistent
 menu Okruhy pre 4-ročné denné štúdium
 menu Prihláška - optometrista
 menu Prihláška - zubný technik
 menu Prihláška - rádiologický asistent

 

Výsledky ZT


Výsledky prijímacieho konania
pre odbor diplomovaný rádiologický asistent
pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka
3-ročného vyššieho odborného štúdia - denná forma pre školský rok 2018/2019

Informácie k zápisu pre prijatých uchádzačov:
Zápis sa uskutoční v pracovných dňoch do 27.8. na sekretariát školy od 8-00 do 14-30 hod. .

Bližšie informácie na t.č. 055/622 11 89

P. č.
Kód na PS
Body PS spolu
Test BIO
Test FYZ
Priemer MS
Kód rozhodnutia
  1. 60215 51 29 22 1,67 PP
  2. 60562 41 27 14 1,25 PP
  3. 60371 38 23 15 2 PP
  4. 60436 38 21 17 1 PP
  5. 60415 35 24 11 1,25 PP
  6. 60641 35 23 12 1,5 PP
  7. 60459 35 17 18 1,25 PP
  8. 60788 34 22 12 2,25 PP
  9. 60624 34 18 16 3,5 PP
 10. 60787 32 20 12 3,75 PP
 11. 60122 32 19 13 2 PP
 12. 60472 32 15 17 1,5 PP
 13. 60458 31 17 14 1 PP
 14. 60205 31 17 14 2 PP
 15. 60949 28 19 9 1,75 PP
 16. 60355 27 17 10 2 PP
 17. 60859 26 16 10 0 PP
 18. 60407 26 14 12 2,25 PP
 19. 60887 26 14 12 2,75 PP
 20. 60850 25 15 10 2 PP
 21. 60968 25 13 12 2,25 PP
 22. 60636 25 11 14 3,75 PP
 23. 60610 22 10 12 2,75 PP
 24. 60920 22 10 12 3,67 PP
 25. 60635 21 12 9 1,75 PP
 26. 60340 19 10 9 0 PP
 27. 60173 27 21 6 2 N5
 28. 60862 0 0 0 0 N1
 29. 60099 0 0 0 0 N1
 30. 60853 0 0 0 1,5 N1
 31. 60992 0 0 0 2,25 N1
 32. 60237 0 0 0 2,25 N1
 33. 60089 0 0 0 2,5 N1
 34. 60024 0 0 0 3,25 N1
 35. 60090 0 0 0 4 N1

Informácie k zápisu pre prijatých uchádzačov:
Zápis sa uskutoční v pracovných dňoch do 27.8. na sekretariát školy od 8-00 do 14-30 hod. .

Bližšie informácie na t.č. 055/622 11 89

Na zápis je potrebné doniesť:

  1. Zápisný lístok,
  2. fotografiu žiaka/žiačky formátu 28x34 mm pre vystavenie školského preukazu – potrebný pre vstup do budovy, knižnice, ...  (nie staršiu ako 2 mesiace),
  3. 20€ na preukaz žiaka ISIC/EURO 26 – táto suma zahŕňa poplatok za známku ISIC na školský rok 2018/2019 a poplatok za výrobu čipového preukazu,
  4. prílohu č. 1 Lekársky posudok splnenia zdravotných kritérií, (v prípade, že ste ho nedoručili škole),
  5. prílohu č. 2 Prehlásenie uchádzača o zdravotnej spôsobilosti, (v prípade, že ste ho nedoručili škole).

Vysvetlivky:

P1 - prijatatý bez skúšok
PP - Prijatý po prijímacích skúškach
NM - neprijatý pre nedostatok miesta
N5 - neprijatý nevyhovel PS (test pod 9 bodov)
N1 - neprítomný
Z - zapísaný
P - pozvaný na zápis
X - nezapísaný (zrušil alebo nebol)

 spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7