menu Výsledky prijímacieho konania pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka 4-ročného denného štúdia
 menu FORMULÁR - údaje zákonných zástupcov pre prijímacie skúšky
 menu Kritériá pre 4-ročné denné štúdium
 menu Plánované študijné odbory
 menu Termíny prijímacích skúšok
 menu Okruhy - diplomovaný optometrista
 menu Okruhy - zubný technik
 menu Okruhy - diplomovaný rádiologický asistent
 menu Okruhy pre 4-ročné denné štúdium
 menu Prihláška - optometrista
 menu Prihláška - zubný technik
 menu Prihláška - rádiologický asistent

 

Výsledky AV


Výsledky prijímacieho konania
pre odbor asistent výživy
pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka
4-ročného denného štúdia pre školský rok 2018/2019

Informácie k zápisu pre prijatých uchádzačov:
Zápis sa uskutoční 23.5. (streda) na sekretariáte školy od 8-00 do 15-30 hod. .

Bližšie informácie na t.č. 055/622 11 89

P. č.
Kód na PS
Body PS spolu
Body známky ZŠ
Body olympiády
Body test SJL
Body test BIO
Body monitor SJL
Body monitor MAT
Kód rozhodnutia
Umiestnenie
Potvrdenie zápisu
1. 11083 0 32 0 0 0 19 19 P1 1 Z
2. 20404 136 48 0 25 28 16 19 PP 2  
3. 40501 128 40 0 25 28 17 18 PP 3  
4. 40364 113 40 0 27 20 16 10 PP 4  
5. 20521 112 34 0 22 26 15 15 PP 5  
6. 20697 109 31 0 26 22 16 14 PP 6  
7. 20049 108 38 0 23 22 15 10 PP 7  
8. 40942 107 28 0 26 27 15 11 PP 8  
9. 20689 107 34 0 19 28 15 11 PP 9  
10. 40023 105 32 0 27 23 14 9 PP 10  
11. 20309 104 42 0 17 27 10 8 PP 11  
12. 40407 103 29 0 25 25 15 9 PP 12  
13. 20281 102 31 0 18 20 15 18 NM *** 13  
14. 40863 101 35 0 22 19 13 12 NM 14  
15. 20722 98 38 0 17 25 10 8 NM 15  
16. 20203 97 28 0 20 23 14 12 NM 16  
17. 40183 93 32 0 25 20 12 4 NM 17  
18. 20335 92 18 0 23 23 16 12 NM 18  
19. 20333 92 38 0 10 18 15 11 NM 19  
20. 20679 90 23 0 20 25 12 10 NM 20  
21. 20341 90 34 0 16 15 15 10 NM 21  
22. 20682 86 34 0 16 12 15 9 NM 22  
23. 20903 83 22 0 21 21 11 8 NM 23  
24. 40552 80 26 0 24 17 8 5 NM 24  
25. 20104 80 28 0 14 23 11 4 NM 25  
26. 20202 80 27 0 10 23 12 8 NM 26  
27. 40499 79 23 0 23 15 12 6 NM 27  
28. 20542 76 23 0 17 15 12 9 NM 28  
29. 20327 74 21 0 17 17 11 8 NM 29  
30. 20208 70 17 0 10 29 11 3 NM 30  
31. 20807 68 24 0 11 17 10 6 NM 31  
32. 20307 64 24 0 11 19 8 2 NM 32  
33. 20070 53 26 0 0 0 11 16 N1 33  
34. 40102 36 24 0 0 0 7 5 N1 34  

Informácie k zápisu pre prijatých uchádzačov:
Zápis sa uskutoční 23.5. (streda) na sekretariát školy od 8-00 do 15-30 hod. .

Bližšie informácie na t.č. 055/622 11 89

Na zápis je potrebné doniesť:

  1. Zápisný lístok,
  2. fotografiu žiaka/žiačky formátu 28x34 mm pre vystavenie školského preukazu – potrebný pre vstup do budovy, knižnice, ...  (nie staršiu ako 2 mesiace),
  3. 20€ na preukaz žiaka ISIC/EURO 26 – táto suma zahŕňa poplatok za známku ISIC na školský rok 2016/2017 a poplatok za výrobu čipového preukazu,
  4. prílohu č. 1 Lekársky posudok splnenia zdravotných kritérií, (v prípade, že ste ho nedoručili škole),
  5. prílohu č. 2 Prehlásenie rodiča o zdravotnej spôsobilosti, (v prípade, že ste ho nedoručili škole).

Vysvetlivky:

P1 - prijatatý bez skúšok
PP - Prijatý po prijímacích skúškach
NM - neprijatý pre nedostatok miesta
NM*** - neprijatý pre nedostatok miesta - predpokladaná zmena po zápise 23.5.2018 z dôvodu zápisu žiakov, ktorí sú prijatí na dva odbory
N5 - neprijatý nevyhovel PS (test pod 9 bodov)
N1 - neprítomný
Z - zapísaný
P - pozvaný na zápis
X - nezapísaný (zrušil alebo nebol)

 spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7