menu Plánované študijné odbory
 menuVýsledky PS 23.8.2018 do 1. ročníka PKŠ a VOŠ štúdia
 menu Kritériá pre 4-ročné denné štúdium
 menu Kritériá pre 2 a 3 - ročné PKŠ a VOV
 menu Termíny prijímacích skúšok
 menu Okruhy - diplomovaný optometrista
 menu Okruhy - zubný technik
 menu Okruhy - diplomovaný rádiologický asistent
 menu Okruhy pre 4-ročné denné štúdium
 menu Prihláška - optometrista
 menu Prihláška - zubný technik
 menu Prihláška - rádiologický asistent

 

Plánované odbory


Plánované študijné odbory v školskom roku 2019/2020

Denné štúdium:

 1. štvorročné štúdium
  • asistent výživy
  • farmaceutický laborant
  • zdravotnícky laborant
  • očný optik
  • zubný asistent

  Termín podania prihlášok pre denné štvorročné štúdium: 20. apríl 2019

 2. pomaturitné kvalifikačné štúdium (dvojročné)

  • zubný technik - neotvárame žiadnu triedu

 3. vyššie odborné štúdium (trojročné)

  • diplomovaný rádiologický asistent - neotvárame žiadnu triedu

Večerná externá forma

 1. vyššie odborné štúdium (dvojročné - večerná externá forma)

  • diplomovaný optometrista - neotvárame žiadnu trieduspacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7