menu Výsledky prijímacieho konania pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka 4-ročného denného štúdia
 menu FORMULÁR - údaje zákonných zástupcov pre prijímacie skúšky
 menu Kritériá pre 4-ročné denné štúdium
 menu Plánované študijné odbory
 menu Termíny prijímacích skúšok
 menu Okruhy - diplomovaný optometrista
 menu Okruhy - zubný technik
 menu Okruhy - diplomovaný rádiologický asistent
 menu Okruhy pre 4-ročné denné štúdium
 menu Prihláška - optometrista
 menu Prihláška - zubný technik
 menu Prihláška - rádiologický asistent

 

Plánované odbory


Plánované študijné odbory v školskom roku 2019/2020

Denné štúdium:

 1. štvorročné štúdium
  • asistent výživy (otvárame 1 triedu / 18 žiakov)
  • farmaceutický laborant (otvárame 1 triedu / 24 žiakov)
  • zdravotnícky laborant (otvárame 2 triedy / 50 žiakov)
  • očný optik (otvárame 1 triedu / 24 žiakov)
  • zubný asistent (otvárame 1 triedu / 24 žiakov)

  Termín podania prihlášok pre denné štvorročné štúdium: 20. apríl 2019

 2. pomaturitné kvalifikačné štúdium (dvojročné)

  • zubný technik - neotvárame žiadnu triedu

 3. vyššie odborné štúdium (trojročné)

  • diplomovaný rádiologický asistent - neotvárame žiadnu triedu

Večerná externá forma

 1. vyššie odborné štúdium (dvojročné - večerná externá forma)

  • diplomovaný optometrista - neotvárame žiadnu trieduspacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7