menuVýsledky PS 23.8.2018 do 1. ročníka PKŠ a VOŠ štúdia
 menu Kritériá pre 4-ročné denné štúdium
 menu Plánované študijné odbory
 menu Kritériá pre 2 a 3 - ročné PKŠ a VOV
 menu Termíny prijímacích skúšok
 menu Okruhy - diplomovaný optometrista
 menu Okruhy - zubný technik
 menu Okruhy - diplomovaný rádiologický asistent
 menu Okruhy pre 4-ročné denné štúdium
 menu Prihláška - optometrista
 menu Prihláška - zubný technik
 menu Prihláška - rádiologický asistent

 

Plánované odbory


Plánované študijné odbory v školskom roku 2017/2018

Denné štúdium:

 1. štvorročné štúdium
  • asistent výživy (otvárame 1 triedu)
  • farmaceutický laborant (otvárame 1 triedu)
  • zdravotnícky laborant (otvárame 1 triedu)
  • očný optik (otvárame 0,5 triedy)
  • zubný asistent (otvárame 0,5 triedy)

  Termín podania prihlášok pre denné štvorročné štúdium: 20. apríl 2017

 

 1. pomaturitné kvalifikačné štúdium (dvojročné)

  • neotvárame žiadnu triedu

 2. vyššie odborné štúdium (trojročné)
  • neotvárame žiadnu trieduspacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7