Fotogaléria

Školský rok 2018/2019

 


 menu Záver školského roka
 menu Finančná gramotnosť
 menu Očkovanie
 menu Bezpečne na internete
 menu Šikanovanie
 menu Prevencia rakoviny
 menu Odborná prednáška Doc. PhDr. Ladislava Bartka, CSc.
 menu Stolný tenis - krajské kolo
 menu Botanická záhrada
 menu Život v gulagu
 menu Bistro Afrika
 menu Živá knižnica
 menu Exkurzia DEJ - OBN
 menu Matematický klokan
 menu Účelové cvičenie 2. roč.
 menu Účelové cvičenie 1. roč.
 menu Rozlúčka so štvrtákmi
 menu Študentské voľby
 menu I. FL spoznáva Košice
 menu Volejbalový turnaj
 menu Odborná konferencia ANGIS
 menu Prednáška Dr. Max
 menu Vyhodnotenie súťaže Expert
 menu Hviezdoslavov Kubín
 menu Školské kolo SOČ
 menu Lyžiarsky kurz
 menu Odborné prednášky FL
 menu Face forward....into my home
 menu Predčasne narodené deti
 menu Odborná exkurzia Zlatá studňa
 menu Školský ples
 menu Vianočný volejbalový turnaj
 menu Exkurzia Phoenix
 menu Informatická súťaž iBobor
 menu Projekt Záložka
 menu Celoslovenské kolo Lab Academia
 menu Best in Deutch
 menu Človek a jeho zdravie
 menu DILATECH
 menu Deň otvorených dverí
 menu Na ceste k slovenskej štátnosti
 menu Dejiny tvoríš ty!
 menu Stolný tenis
 menu Svoj život si riadiš Ty!
 menu Imatrikulácia prvákov
 menu Bedminton
 menu Nohejbal
 menu Ľudové liečiteľstvo
 menu Kontaktné šošovky
 menu Svetový deň zraku
 menu Exkurzia Kežmarok
 menu Kožaz
 menuÚčelové cvičenie I. roč.
 menu Účelové cvičenie II. roč.
 menu Začiatok školského roku


header4

Živá knižnica

Živá knižnica - 29. 5. 2019

Žiaci I. ročníka sa pri príležitosti Dňa Afriky (25.5.) zúčastnili aktivity Živá knižnica, ktorú pre nich pripravila mimovládna nezisková organizácia PDCS. Celú aktivitu viedla pani Ľuboslava Šefčíková. Živá knižnica - rozprávanie príbehov hostí z afrických krajín žijúcich na Slovensku, podporujúce rešpektovanie a prijímanie iných názorov a kultúr.

Dňa 29.5. 2019 sme sa zúčastnili akcie s názvom Živá knižnica, ktorá sa konala na školskom internáte. Živá knižnica funguje presne ako normálna knižnica. Čitateľ si môže knihu vypožičať na limitovaný čas a keď ju prečíta vráti ju na svoje miesto. V živej knižnici sú však namiesto kníh ľudia, ktorí sa s vami chcú podeliť o svoje životné príbehy.
Knihy, ktoré sme mali možnosť si vypočuť boli ľudia z rôznych afrických krajín ako napríklad Keňa alebo Etiópia. Ráno nás rozdelili do ôsmich skupín a po skupinách sme sa presúvali od jednej knihy k druhej. Každá skupina stihla navštíviť 5 kníh podľa presne navrhnutého plánu.
Prvá kniha, ktorú naša skupina navštívila, bol mladý muž pochádzajúci z Keni. Porozprával nám o svojej vlasti, zvykoch, tradičných jedlách a prečo sa rozhodol prísť na Slovensko. Nakoniec nám dal priestor na otázky, ktoré nás zaujímajú. Zaznel gong a my sme sa presunuli k ďalšej knihe. Zvyšné čítania sa niesli v podobnom duchu. Svoj príbeh nám rozpovedal muž z Etiópie, ktorý na Slovensku žije od svojich 10 rokov a založil si tu rodinu, mladá žena, ktorá na Slovensko prišla kvôli štúdiu, pán, ktorý tu na Slovensku vyučuje francúzštinu a nakoniec veľmi milý a vtipný muž, ktorý tu taktiež žije so svojou rodinou.
Na záver sme mali napísať, čo nové sme sa dozvedeli, mali sme možnosť nechať živým knihám odkaz a vyjadriť svoj názor, aké knihy by sme chceli stretnúť nabudúce. Tento program sa mi veľmi páčil a myslím si, že každý z nás si z toho niečo poučné odniesol.

Katarína Jagáčová

Som rada, že som sa mohla spoznať a vypočuť si tak silné príbehy veľmi milých ľudí. Vysvetlili nám, ako to s ľuďmi v Afrike bolo kedysi a dnes, ako sa im tam žije a prečo prišli na Slovensko. Z ich rozprávania ma najviac zaujal Benson, ktorého humor mi je veľmi blízky. Dozvedela som sa od neho, čo je vlastne "africký čas", ako vyzerá taká tradičná svadba u nich doma, či Vianočná večera. Celý tento deň bol veľmi výnimočný a iný.

Tamara Alexovičová


Cieľom Živej knižnice bolo poukázať na to, že častokrát je Afrika v masmédiách vykreslená ako nevyspelá krajina so zaostalými obyvateľmi. Z fotografií, ktoré sme si mali možnosť pozrieť, sme aj v africkom meste videli vyspelé diaľnice a výškové budovy. Je možné, že nie všetky časti Afriky sú tak bohaté, ale ani to týmto mestám neuberá na význame.

Vladimíra Geňová

Bolo to veľmi zaujímavé a nezvyčajné. Fascinovala ma metafora „knižnice“, kde sme si mohli s rešpektom a úctou požičať jednu zo živých kníh.
Bolo tam osem ľudí a ich jediným spoločným znakom bola rozdielnosť a odlišnosť. Boli tam muži i ženy, mladí aj starí. Mali rôzne jazyky, národnosti, ale aj pohľad na Slovensko. Jeden muž býval na Slovensku od svojich desiatich rokov a jeho slovenčina bola rovnaká ako naša. A však bol tam jeden muž, ktorý žil na Slovensku len veľmi krátko približne rok a tak sme sa ho snažili pochopiť pomocou lámanej angličtiny.

Ema Blážová

Prednáška s názvom "Živá knižnica" bola pre mňa neuveriteľným zážitkom. Afrika nie je to, čo je v médiách, bola veta každého z nich. Zistila som viac o ich tradíciách, kmeňoch, jazykoch, jedle a naučila sa zopár afrických slovíčok. Boli nesmierne milí a zlatí svojím správaním k nám a svojou energiou. Od nich som sa naučila jedno, že nikdy sa netreba vzdávať a ísť si za svojimi snami.

Mária Biacovska

 

Galerie: obrázek 1 z 15 Galerie: obrázek 2 z 15 Galerie: obrázek 3 z 15 Galerie: obrázek 4 z 15 Galerie: obrázek 5 z 15 Galerie: obrázek 6 z 15 Galerie: obrázek 7 z 15 Galerie: obrázek 8 z 15 Galerie: obrázek 9 z 15 Galerie: obrázek 10 z 15 Galerie: obrázek 11 z 15 Galerie: obrázek 12 z 15 Galerie: obrázek 13 z 15 Galerie: obrázek 14 z 15 Galerie: obrázek 15 z 15
spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7