Fotogaléria

Školský rok 2018/2019

 


 menu Volejbalový turnaj
 menu Odborná konferencia ANGIS
 menu Prednáška Dr. Max
 menu Vyhodnotenie súťaže Expert
 menu Hviezdoslavov Kubín
 menu Školské kolo SOČ
 menu Lyžiarsky kurz
 menu Odborné prednášky FL
 menu Face forward....into my home
 menu Predčasne narodené deti
 menu Odborná exkurzia Zlatá studňa
 menu Školský ples
 menu Vianočný volejbalový turnaj
 menu Exkurzia Phoenix
 menu Informatická súťaž iBobor
 menu Projekt Záložka
 menu Celoslovenské kolo Lab Academia
 menu Best in Deutch
 menu Človek a jeho zdravie
 menu DILATECH
 menu Deň otvorených dverí
 menu Na ceste k slovenskej štátnosti
 menu Dejiny tvoríš ty!
 menu Stolný tenis
 menu Svoj život si riadiš Ty!
 menu Imatrikulácia prvákov
 menu Bedminton
 menu Nohejbal
 menu Ľudové liečiteľstvo
 menu Kontaktné šošovky
 menu Svetový deň zraku
 menu Exkurzia Kežmarok
 menu Kožaz
 menuÚčelové cvičenie I. roč.
 menu Účelové cvičenie II. roč.
 menu Začiatok školského roku


Archív

 menu 2017/2018
 menu 2016/2017
 menu 2015/2016
 menu 2014/2015
 menu 2013/2014
 menu 2012/2013
 menu 2011/2012
 menu 2010/2011
 menu 2009/2010
 menu 2008/2009
 menu 2007/2008
 
header4

VMR

17. november - Medzinárodný deň predčasne narodených detí

V rámci Medzinárodného dňa predčasne narodených detí, sme zrealizovali exkurziu dňa 12.11.2018, so študentmi našej školy na novorodeneckom oddelení v UNsP na Tr. SNP1 v Košiciach. Odborný výklad k danej problematike predniesla vrchná sestra oddelenia. Študenti sa oboznámili s prácou sestier a lekárov pri starostlivosti o predčasne narodené deti. Problematika ošetrovateľstva takto narodených detí je individuálna a široká a v prevažnej miere neskôr spočíva na pleciach rodičov. Často je spojená s obavami rodiča, ako dosiahnu čo najlepšiu opateru, podpornú liečbu, rehabilitáciu, aby dieťa prosperovalo.

Na našej škole boli zorganizované ďalšie aktivity k tejto problematike:
  • Odborná prednáška pre tretie ročníky maturitného štúdia, odborníkom z Inštitútu rodiny v Košiciach, dňa 15.11.2018
  • Poster k danej problematike s informáciou o združení Malíček, ktoré poskytuje pomoc a poradenstvo rodičom predčasne narodených detí.
  • Rozdávali sme ružové stužky zamestnancom školy a študentom, ktoré sú znakom solidarity s MD PND.
  • Prebiehal týždeň výchovy k manželstvu a rodičovstvu od 12-16. novembra 2018.

Tieto aktivity zamerané na MD PND prebiehajú na našej škole už 5-ty rok. Našim študentom ponúkame rôzne aktivity počas celého školského roka, o ktorých vás informujeme na stránke školy.

Koordinátor pre VMR: PaedDr. Jana Hribová


Galerie: obrázek 1 z 10 Galerie: obrázek 2 z 10 Galerie: obrázek 3 z 10 Galerie: obrázek 4 z 10 Galerie: obrázek 5 z 10 Galerie: obrázek 6 z 10 Galerie: obrázek 7 z 10 Galerie: obrázek 8 z 10 Galerie: obrázek 9 z 10 Galerie: obrázek 10 z 10
spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7