Fotogaléria

Školský rok 2018/2019

 


 menu Dejiny tvoríš ty!
 menu Stolný tenis
 menu Imatrikulácia prvákov
 menu Bedminton
 menu Nohejbal
 menu Ľudové liečiteľstvo
 menu Kontaktné šošovky
 menu Účelové cvičenie I. roč.
 menu Účelové cvičenie II. roč.
 menu Začiatok školského roku


Archív

 menu 2017/2018
 menu 2016/2017
 menu 2015/2016
 menu 2014/2015
 menu 2013/2014
 menu 2012/2013
 menu 2011/2012
 menu 2010/2011
 menu 2009/2010
 menu 2008/2009
 menu 2007/2008
 
header4

Účelové cvičenie

Účelové cvičenie žiakov I. ročníka - 13. 9. 2018

Po zraze na školskom dvore sme sa presunuli do rekreačnej oblasti Anička. Cesta netrvalo dlho a využili sme ju rozprávaním si rôznych zážitkov. Bolo krásne jesenné počasie. Po krátkej prestávke sme už rozdelení po skupinkách absolvovali štyri stanovištia, a to:

  1. Športovú súťaž – technické činnosti a športy, kde sme si svoje schopnosti otestovali v behu na 100 m.
  2. Zdravotnú prípravu, kde sme sa dozvedeli užitočné informácie o všeobecných zásadách prvej pomoci, zásadách ošetrenia rany, rôznych druhoch krvácania, vyskúšali sme si techniku masáže srdca a stabilizovanej polohy.
  3. Riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana. Informácie o organizovaní CO na škole, o spôsoboch spúšťania varovných signálov, činnosti po varovaní, typoch úkrytoch pre kolektívnu ochranu obyvateľstva a iné.
  4. Pohyb a pobyt v prírode. Na tomto stanovišti sme si vyskúšali orientovať sa podľa mapy a buzoly, rozširovali si poznatky o topografických značkách a zisťovali vlastnú polohu na mape.

Po absolvovaní týchto stanovíšť prebehlo ešte vyhodnotenie. Spoločne sme sa potom presunuli na miesto rozchodu. Plní nových zážitkov a zručností z jednotlivých stanovíšť sme už netrpezlivo poďakovali a rozlúčili sa. Tešíme sa na opäť nové informácie a získanie nových poznatkov.

 

Galerie: obrázek 1 z 3 Galerie: obrázek 2 z 3 Galerie: obrázek 3 z 3
spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7