Fotogaléria

Školský rok 2018/2019

 


 menu Záver školského roka
 menu Finančná gramotnosť
 menu Očkovanie
 menu Bezpečne na internete
 menu Šikanovanie
 menu Prevencia rakoviny
 menu Odborná prednáška Doc. PhDr. Ladislava Bartka, CSc.
 menu Stolný tenis - krajské kolo
 menu Botanická záhrada
 menu Život v gulagu
 menu Bistro Afrika
 menu Živá knižnica
 menu Exkurzia DEJ - OBN
 menu Matematický klokan
 menu Účelové cvičenie 2. roč.
 menu Účelové cvičenie 1. roč.
 menu Rozlúčka so štvrtákmi
 menu Študentské voľby
 menu I. FL spoznáva Košice
 menu Volejbalový turnaj
 menu Odborná konferencia ANGIS
 menu Prednáška Dr. Max
 menu Vyhodnotenie súťaže Expert
 menu Hviezdoslavov Kubín
 menu Školské kolo SOČ
 menu Lyžiarsky kurz
 menu Odborné prednášky FL
 menu Face forward....into my home
 menu Predčasne narodené deti
 menu Odborná exkurzia Zlatá studňa
 menu Školský ples
 menu Vianočný volejbalový turnaj
 menu Exkurzia Phoenix
 menu Informatická súťaž iBobor
 menu Projekt Záložka
 menu Celoslovenské kolo Lab Academia
 menu Best in Deutch
 menu Človek a jeho zdravie
 menu DILATECH
 menu Deň otvorených dverí
 menu Na ceste k slovenskej štátnosti
 menu Dejiny tvoríš ty!
 menu Stolný tenis
 menu Svoj život si riadiš Ty!
 menu Imatrikulácia prvákov
 menu Bedminton
 menu Nohejbal
 menu Ľudové liečiteľstvo
 menu Kontaktné šošovky
 menu Svetový deň zraku
 menu Exkurzia Kežmarok
 menu Kožaz
 menuÚčelové cvičenie I. roč.
 menu Účelové cvičenie II. roč.
 menu Začiatok školského roku


header4

Študentské voľby

Študentské voľby do Európskeho parlamentu - 7.5.2019

Tento rok sa naša škola po prvýkrát zapojila do celoslovenského projektu ,,Študentské voľby“. Dňa 7.5.2019 mali naši žiaci možnosť zúčastniť sa Simulovaných volieb do Európskeho parlamentu. Volebná miestnosť bola na našej škole otvorená od 8:00-12:30h a na priebeh volieb dohliadala študentská volebná komisia. Žiaci si mali možnosť ,, na nečisto“ vyskúšať ako voliť a bližšie sa oboznámili s priebehom volieb, na konci ktorých boli odmenení volebnou nálepkou. Okrem iného študentské voľby dávajú mladým priestor vyjadriť svoj názor, zvyšujú povedomie o voľbách na Slovensku a podnecujú záujem študentov o politické dianie v našej krajine. Žiaci sa dozvedeli množstvo informácií o fungovaní EÚ, aj z workshopov vedených rovesníkmi, ktoré zabezpečil organizátor Študentských volieb, Občianske združenie Pre školákov. Simulované voľby do Európskeho parlamentu sa konali na viac ako 200 školách a hlasovalo v nich vyše 15 000 študentov z celého Slovenska. Po konečnom sčítaní hlasov zo všetkých škôl, mala najvyšší počet strana Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS), ktorá získala 15,79% hlasov. Na našej škole bola na prvom mieste strana SMER - sociálna demokracia, s 13,16% hlasov.
Sme radi, že sme mohli byť súčasťou tohto projektu a ďakujeme študentskej volebnej komisii a garantkám z radu učiteľov za organizáciu volieb na našej škole.
Celkové výsledky volieb v SR: https://www.studentskevolby.sk/vysledky
Výsledky na našej škole: szske_vysledky.pdf

 

Galerie: obrázek 1 z 15 Galerie: obrázek 2 z 15 Galerie: obrázek 3 z 15 Galerie: obrázek 4 z 15 Galerie: obrázek 5 z 15 Galerie: obrázek 6 z 15 Galerie: obrázek 7 z 15 Galerie: obrázek 8 z 15 Galerie: obrázek 9 z 15 Galerie: obrázek 10 z 15 Galerie: obrázek 11 z 15 Galerie: obrázek 12 z 15 Galerie: obrázek 13 z 15 Galerie: obrázek 14 z 15 Galerie: obrázek 15 z 15
spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7