Fotogaléria

Školský rok 2018/2019

 


 menu Záver školského roka
 menu Finančná gramotnosť
 menu Očkovanie
 menu Bezpečne na internete
 menu Šikanovanie
 menu Prevencia rakoviny
 menu Odborná prednáška Doc. PhDr. Ladislava Bartka, CSc.
 menu Stolný tenis - krajské kolo
 menu Botanická záhrada
 menu Život v gulagu
 menu Bistro Afrika
 menu Živá knižnica
 menu Exkurzia DEJ - OBN
 menu Matematický klokan
 menu Účelové cvičenie 2. roč.
 menu Účelové cvičenie 1. roč.
 menu Rozlúčka so štvrtákmi
 menu Študentské voľby
 menu I. FL spoznáva Košice
 menu Volejbalový turnaj
 menu Odborná konferencia ANGIS
 menu Prednáška Dr. Max
 menu Vyhodnotenie súťaže Expert
 menu Hviezdoslavov Kubín
 menu Školské kolo SOČ
 menu Lyžiarsky kurz
 menu Odborné prednášky FL
 menu Face forward....into my home
 menu Predčasne narodené deti
 menu Odborná exkurzia Zlatá studňa
 menu Školský ples
 menu Vianočný volejbalový turnaj
 menu Exkurzia Phoenix
 menu Informatická súťaž iBobor
 menu Projekt Záložka
 menu Celoslovenské kolo Lab Academia
 menu Best in Deutch
 menu Človek a jeho zdravie
 menu DILATECH
 menu Deň otvorených dverí
 menu Na ceste k slovenskej štátnosti
 menu Dejiny tvoríš ty!
 menu Stolný tenis
 menu Svoj život si riadiš Ty!
 menu Imatrikulácia prvákov
 menu Bedminton
 menu Nohejbal
 menu Ľudové liečiteľstvo
 menu Kontaktné šošovky
 menu Svetový deň zraku
 menu Exkurzia Kežmarok
 menu Kožaz
 menuÚčelové cvičenie I. roč.
 menu Účelové cvičenie II. roč.
 menu Začiatok školského roku


header4

Školský ples

Školský ples - 24. 1. 2019


24. januára 2019 o 17.00 sme sa opäť stretli v Spoločenskom pavilóne. Bol to náš spoločný večer pri príležitosti školského plesu. Po slávnostnom otvorení sa sála naplnila príjemnou hudbou v podaní DJ Snowmana. Večerným programom nám sprevádzali Nina (I. FL) a Samo (II. AV/OO). Profesionálne tanečné variácie ukázali Ninka a Peťko, americký step predviedla Zuzka (II. ZuA) s kamarátkou, no na parkete sa nenechali zahanbiť ani ostatní žiaci, učitelia i všetci hostia.
O úsmevy a radosť sa postarala aj pestrá a naozaj bohatá tombola, ktorú pre plesajúcich zabezpečila žiacka rada, SZŠ Moyzesova, rodičia ale aj ďalší priatelia školy. A všetci hostia si spoločne spomedzi seba zvolili aj kráľa a kráľovnú plesu. Príjemný večer si iste radi zopakujeme o rok.

Galerie: obrázek 1 z 23 Galerie: obrázek 2 z 23 Galerie: obrázek 3 z 23 Galerie: obrázek 4 z 23 Galerie: obrázek 5 z 23 Galerie: obrázek 6 z 23 Galerie: obrázek 7 z 23 Galerie: obrázek 8 z 23 Galerie: obrázek 9 z 23 Galerie: obrázek 10 z 23 Galerie: obrázek 11 z 23 Galerie: obrázek 12 z 23 Galerie: obrázek 13 z 23 Galerie: obrázek 14 z 23 Galerie: obrázek 15 z 23 Galerie: obrázek 16 z 23 Galerie: obrázek 17 z 23 Galerie: obrázek 18 z 23 Galerie: obrázek 19 z 23 Galerie: obrázek 20 z 23 Galerie: obrázek 21 z 23 Galerie: obrázek 22 z 23 Galerie: obrázek 23 z 23
spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7