Fotogaléria

Školský rok 2018/2019

 


 menu Záver školského roka
 menu Finančná gramotnosť
 menu Očkovanie
 menu Bezpečne na internete
 menu Šikanovanie
 menu Prevencia rakoviny
 menu Odborná prednáška Doc. PhDr. Ladislava Bartka, CSc.
 menu Stolný tenis - krajské kolo
 menu Botanická záhrada
 menu Život v gulagu
 menu Bistro Afrika
 menu Živá knižnica
 menu Exkurzia DEJ - OBN
 menu Matematický klokan
 menu Účelové cvičenie 2. roč.
 menu Účelové cvičenie 1. roč.
 menu Rozlúčka so štvrtákmi
 menu Študentské voľby
 menu I. FL spoznáva Košice
 menu Volejbalový turnaj
 menu Odborná konferencia ANGIS
 menu Prednáška Dr. Max
 menu Vyhodnotenie súťaže Expert
 menu Hviezdoslavov Kubín
 menu Školské kolo SOČ
 menu Lyžiarsky kurz
 menu Odborné prednášky FL
 menu Face forward....into my home
 menu Predčasne narodené deti
 menu Odborná exkurzia Zlatá studňa
 menu Školský ples
 menu Vianočný volejbalový turnaj
 menu Exkurzia Phoenix
 menu Informatická súťaž iBobor
 menu Projekt Záložka
 menu Celoslovenské kolo Lab Academia
 menu Best in Deutch
 menu Človek a jeho zdravie
 menu DILATECH
 menu Deň otvorených dverí
 menu Na ceste k slovenskej štátnosti
 menu Dejiny tvoríš ty!
 menu Stolný tenis
 menu Svoj život si riadiš Ty!
 menu Imatrikulácia prvákov
 menu Bedminton
 menu Nohejbal
 menu Ľudové liečiteľstvo
 menu Kontaktné šošovky
 menu Svetový deň zraku
 menu Exkurzia Kežmarok
 menu Kožaz
 menuÚčelové cvičenie I. roč.
 menu Účelové cvičenie II. roč.
 menu Začiatok školského roku


header4

Phoenix

Exkurzia PHOENIX - 13. 12. , 14. 12.. 2018

Počas cvičení prípravy liekov so štvrtákmi sme v dňoch 13.12.a 14.12.2018 navštívili sklady zdravotníckeho zásobovania PHOENIX tu v Košiciach. Spoločnosť PHOENIX je jednou z najväčších spoločnosti veľkodistribúcie liečiv na európskom trhu. Privítal nás regionálny manager BENU lekárni PharmDr. Martin Parilák, ktorý rozdelil žiakov na dve skupiny. Jedna skupina išla na prehliadku spojenú s prednáškou skladu a druhá skupina ostala ne prednáške, ktorá sa týkala lekární BENU. Skupiny sa asi po 45 minútach vymenili. Žiaci sa dozvedeli a videli ako to v sklade prebieha od objednávok, ktoré prichádzajú z lekárni alebo zdravotníckych potrieb, až po samotnú expedíciu. Phoenix zaisťuje dodávku liekov a zdravotníckych pomôcok na správne miesto v správny čas v 25 európskych krajinách. V miestnosti, kde prebiehala prednáška s PharmDr. Martinom Parilákom sa žiaci mohli dozvedieť o fungovaní BENU lekárni. Žiaci mali možnosť vypísať dotazník, ktorý sa týkal ponuky práce v lekárni alebo v skladoch zdravotníckeho zásobovania.


Galerie: obrázek 1 z 7 Galerie: obrázek 2 z 7 Galerie: obrázek 3 z 7 Galerie: obrázek 4 z 7 Galerie: obrázek 5 z 7 Galerie: obrázek 6 z 7 Galerie: obrázek 7 z 7
spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7