Fotogaléria

Školský rok 2018/2019

 


 menu Záver školského roka
 menu Finančná gramotnosť
 menu Očkovanie
 menu Bezpečne na internete
 menu Šikanovanie
 menu Prevencia rakoviny
 menu Odborná prednáška Doc. PhDr. Ladislava Bartka, CSc.
 menu Stolný tenis - krajské kolo
 menu Botanická záhrada
 menu Život v gulagu
 menu Bistro Afrika
 menu Živá knižnica
 menu Exkurzia DEJ - OBN
 menu Matematický klokan
 menu Účelové cvičenie 2. roč.
 menu Účelové cvičenie 1. roč.
 menu Rozlúčka so štvrtákmi
 menu Študentské voľby
 menu I. FL spoznáva Košice
 menu Volejbalový turnaj
 menu Odborná konferencia ANGIS
 menu Prednáška Dr. Max
 menu Vyhodnotenie súťaže Expert
 menu Hviezdoslavov Kubín
 menu Školské kolo SOČ
 menu Lyžiarsky kurz
 menu Odborné prednášky FL
 menu Face forward....into my home
 menu Predčasne narodené deti
 menu Odborná exkurzia Zlatá studňa
 menu Školský ples
 menu Vianočný volejbalový turnaj
 menu Exkurzia Phoenix
 menu Informatická súťaž iBobor
 menu Projekt Záložka
 menu Celoslovenské kolo Lab Academia
 menu Best in Deutch
 menu Človek a jeho zdravie
 menu DILATECH
 menu Deň otvorených dverí
 menu Na ceste k slovenskej štátnosti
 menu Dejiny tvoríš ty!
 menu Stolný tenis
 menu Svoj život si riadiš Ty!
 menu Imatrikulácia prvákov
 menu Bedminton
 menu Nohejbal
 menu Ľudové liečiteľstvo
 menu Kontaktné šošovky
 menu Svetový deň zraku
 menu Exkurzia Kežmarok
 menu Kožaz
 menuÚčelové cvičenie I. roč.
 menu Účelové cvičenie II. roč.
 menu Začiatok školského roku


header4

ibobor

Medzinárodná informatická súťaž iBobor - 13. 11. 2018

V dňoch 13. 11. 2018 a 15. 11. 2018 sa 68 žiakov našej školy zúčastnilo medzinárodnej informatickej súťaže iBobor.

Súťažili v dvoch kategóriách Juniori (46 žiakov) a Seniori (22 žiakov). Na Slovensku sa do súťaže v ôsmich kategóriách zapojilo 77 928 žiakov.

Dňa 15.11. 2018 súťažili študenti 1. a 2. ročníka v kategórii Juniori (7 185 súťažiacich)

Úspešní riešitelia:

Prokopová Ema II. FL, 98. percentil
Bujačková Simona, I. FL
Angušová Mária, II.FL
Horníková Terézia, I.AV/ZuA
Macková Viktória, II.FL
Mitrová Ema, I.FL
Reznický Rastislav, II.FL
Leško Juraj, II.FL

V utorok 13.11.2018 súťažilo 22 žiakov 3. a 4. ročníka v kategórii Seniori (4086 súťažiacich).

Úspešní riešitelia:

Loj Samuel, III.FL
Koc Marián, III.FL

Úspešným riešiteľom blahoželáme!

Galerie: obrázek 1 z 18 Galerie: obrázek 2 z 18 Galerie: obrázek 3 z 18 Galerie: obrázek 4 z 18 Galerie: obrázek 5 z 18 Galerie: obrázek 6 z 18 Galerie: obrázek 7 z 18 Galerie: obrázek 8 z 18 Galerie: obrázek 9 z 18 Galerie: obrázek 10 z 18 Galerie: obrázek 11 z 18 Galerie: obrázek 12 z 18 Galerie: obrázek 13 z 18 Galerie: obrázek 14 z 18 Galerie: obrázek 15 z 18 Galerie: obrázek 16 z 18 Galerie: obrázek 17 z 18 Galerie: obrázek 18 z 18
spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7