Fotogaléria

Školský rok 2018/2019

 


 menu Vyhodnotenie súťaže Expert
 menu Hviezdoslavov Kubín
 menu Školské kolo SOČ
 menu Lyžiarsky kurz
 menu Face forward....into my home
 menu Predčasne narodené deti
 menu Odborná exkurzia Zlatá studňa
 menu Školský ples
 menu Vianočný volejbalový turnaj
 menu Exkurzia Phoenix
 menu Informatická súťaž iBobor
 menu Projekt Záložka
 menu Celoslovenské kolo Lab Academia
 menu Best in Deutch
 menu Človek a jeho zdravie
 menu DILATECH
 menu Deň otvorených dverí
 menu Na ceste k slovenskej štátnosti
 menu Dejiny tvoríš ty!
 menu Stolný tenis
 menu Svoj život si riadiš Ty!
 menu Imatrikulácia prvákov
 menu Bedminton
 menu Nohejbal
 menu Ľudové liečiteľstvo
 menu Kontaktné šošovky
 menu Svetový deň zraku
 menu Exkurzia Kežmarok
 menu Kožaz
 menuÚčelové cvičenie I. roč.
 menu Účelové cvičenie II. roč.
 menu Začiatok školského roku


Archív

 menu 2017/2018
 menu 2016/2017
 menu 2015/2016
 menu 2014/2015
 menu 2013/2014
 menu 2012/2013
 menu 2011/2012
 menu 2010/2011
 menu 2009/2010
 menu 2008/2009
 menu 2007/2008
 
header4

DILATECH

DILATECH - 5. 11. - 9. 11. 2018

Aj tento rok sme pripravili sprievodné podujatie Týždňa vedy a techniky na Slovensku a Európskeho týždňa odborných zručností pod názvom Dní laboratórnych technológií (DILATECH). Naša škola, ktorá pripravuje stredných zdravotníckych pracovníkov - odborníkov s medicínsko-technickým zameraním, chce touto aktivitou prispieť k popularizácii vedy a techniky v spoločnosti.

Už siedmy ročník Dní laboratórnych technológií (DILATECH) pokračoval na našej škole prezentáciou praktického využitia technológií a analytických metód jednotlivých študijných odborov. Cieľovou skupinou boli žiaci I. a II. stupňa základnej školy a žiaci stredných škôl, ktorí mohli v rámci tohto týždňa absolvovať na našej škole prenesené hodiny biológie, chémie, fyziky, ako aj pracovného vyučovania a hodiny vyučovacieho predmetu svet práce a techniky. Hodiny boli vedené formou workshopov so zameraním na praktickú činnosť žiakov, lektormi boli žiaci našej školy, pod odborným vedením svojich učiteľov. V programe boli zahrnuté pestré aktivity všetkých študijných odborov, na príprave sa podieľali interní aj externí učitelia z odborných pracovísk. Workshopy boli zoskupené do blokov, aby sa vytvoril čo najširší priestor pre praktickú činnosť žiakov.

Celkovo bolo zrealizovaných 12 blokov, na ktorých sa zúčastnilo spolu 199 žiakov základných a stredných škôl.

Zapojené školy:

Základná škola, Nám. L. Novomeského 2, Košice
Základná škola, Bernolákova 16, Košice
Základná škola Kežmarská 28, Košice
Základná škola, Staničná 13, Košice
Základná škola ČSA 15, Moldava nad Bodvou
Gymnázium Poštová 2, Košice
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, Košice

 

Galerie: obrázek 1 z 25 Galerie: obrázek 2 z 25 Galerie: obrázek 3 z 25 Galerie: obrázek 4 z 25 Galerie: obrázek 5 z 25 Galerie: obrázek 6 z 25 Galerie: obrázek 7 z 25 Galerie: obrázek 8 z 25 Galerie: obrázek 9 z 25 Galerie: obrázek 10 z 25 Galerie: obrázek 11 z 25 Galerie: obrázek 12 z 25 Galerie: obrázek 13 z 25 Galerie: obrázek 14 z 25 Galerie: obrázek 15 z 25 Galerie: obrázek 16 z 25 Galerie: obrázek 17 z 25 Galerie: obrázek 18 z 25 Galerie: obrázek 19 z 25 Galerie: obrázek 20 z 25 Galerie: obrázek 21 z 25 Galerie: obrázek 22 z 25 Galerie: obrázek 23 z 25 Galerie: obrázek 24 z 25 Galerie: obrázek 25 z 25
spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7