Fotogaléria

Školský rok 2018/2019

 


 menu Volejbalový turnaj
 menu Odborná konferencia ANGIS
 menu Prednáška Dr. Max
 menu Vyhodnotenie súťaže Expert
 menu Hviezdoslavov Kubín
 menu Školské kolo SOČ
 menu Lyžiarsky kurz
 menu Odborné prednášky FL
 menu Face forward....into my home
 menu Predčasne narodené deti
 menu Odborná exkurzia Zlatá studňa
 menu Školský ples
 menu Vianočný volejbalový turnaj
 menu Exkurzia Phoenix
 menu Informatická súťaž iBobor
 menu Projekt Záložka
 menu Celoslovenské kolo Lab Academia
 menu Best in Deutch
 menu Človek a jeho zdravie
 menu DILATECH
 menu Deň otvorených dverí
 menu Na ceste k slovenskej štátnosti
 menu Dejiny tvoríš ty!
 menu Stolný tenis
 menu Svoj život si riadiš Ty!
 menu Imatrikulácia prvákov
 menu Bedminton
 menu Nohejbal
 menu Ľudové liečiteľstvo
 menu Kontaktné šošovky
 menu Svetový deň zraku
 menu Exkurzia Kežmarok
 menu Kožaz
 menuÚčelové cvičenie I. roč.
 menu Účelové cvičenie II. roč.
 menu Začiatok školského roku


Archív

 menu 2017/2018
 menu 2016/2017
 menu 2015/2016
 menu 2014/2015
 menu 2013/2014
 menu 2012/2013
 menu 2011/2012
 menu 2010/2011
 menu 2009/2010
 menu 2008/2009
 menu 2007/2008
 
header4

Dejiny tvoríš ty!

Dejiny tvoríš ty! - 5. 10. 2018

Žiaci I. FL sa zúčastnili 3. ročníka interaktívnej výstavy študentov a pedagógov Katedry histórie FF UPJŠ s názvom Dejiny tvoríš ty!, ktorá sa konala 5. októbra 2018 v areáli UPJŠ na Moyzesovej ulici v Košiciach.

V roku 2018 si pripomíname viacero historických medzníkov, preto je hlavným motívom výstavy pretvoriť areál FF UPJŠ na pasáže z rokov 1918, 1938, 1948 a 1968 a 1989 doplnené o autentické dopravné prostriedky, vojenskú techniku či predmety každodenného života za prítomnosti našich študentov korzujúcich sa v dobových kostýmoch. Výstava si kladie za cieľ vtiahnuť návštevníkov do historického deja medzi jednotlivými medzníkmi a umožniť im tak uvedomiť si, že medzníky vytvárame my sami. Relevantnosť témy v súčasnosti podčiarkuje otázka, ktorá sprevádza návštevníka počas celej výstavy, aký medzník vytvárame práve teraz?


Galerie: obrázek 1 z 17 Galerie: obrázek 2 z 17 Galerie: obrázek 3 z 17 Galerie: obrázek 4 z 17 Galerie: obrázek 5 z 17 Galerie: obrázek 6 z 17 Galerie: obrázek 7 z 17 Galerie: obrázek 8 z 17 Galerie: obrázek 9 z 17 Galerie: obrázek 10 z 17 Galerie: obrázek 11 z 17 Galerie: obrázek 12 z 17 Galerie: obrázek 13 z 17 Galerie: obrázek 14 z 17 Galerie: obrázek 15 z 17 Galerie: obrázek 16 z 17 Galerie: obrázek 17 z 17
spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7