Fotogaléria

Školský rok 2018/2019

 


 menu Exkurzia DEJ - OBN
 menu Účelové cvičenie 2. roč.
 menu Účelové cvičenie 1. roč.
 menu Rozlúčka so štvrtákmi
 menu Študentské voľby
 menu I. FL spoznáva Košice
 menu Volejbalový turnaj
 menu Odborná konferencia ANGIS
 menu Prednáška Dr. Max
 menu Vyhodnotenie súťaže Expert
 menu Hviezdoslavov Kubín
 menu Školské kolo SOČ
 menu Lyžiarsky kurz
 menu Odborné prednášky FL
 menu Face forward....into my home
 menu Predčasne narodené deti
 menu Odborná exkurzia Zlatá studňa
 menu Školský ples
 menu Vianočný volejbalový turnaj
 menu Exkurzia Phoenix
 menu Informatická súťaž iBobor
 menu Projekt Záložka
 menu Celoslovenské kolo Lab Academia
 menu Best in Deutch
 menu Človek a jeho zdravie
 menu DILATECH
 menu Deň otvorených dverí
 menu Na ceste k slovenskej štátnosti
 menu Dejiny tvoríš ty!
 menu Stolný tenis
 menu Svoj život si riadiš Ty!
 menu Imatrikulácia prvákov
 menu Bedminton
 menu Nohejbal
 menu Ľudové liečiteľstvo
 menu Kontaktné šošovky
 menu Svetový deň zraku
 menu Exkurzia Kežmarok
 menu Kožaz
 menuÚčelové cvičenie I. roč.
 menu Účelové cvičenie II. roč.
 menu Začiatok školského roku


Archív

 menu 2017/2018
 menu 2016/2017
 menu 2015/2016
 menu 2014/2015
 menu 2013/2014
 menu 2012/2013
 menu 2011/2012
 menu 2010/2011
 menu 2009/2010
 menu 2008/2009
 menu 2007/2008
 
header4

SOČ

Stredoškolská odborná činnosť v školskom roku 2017/2018


Celoslovenské kolo SOČ

V odbore 04 – Biológia sme získali 5. miesto na celoštátnom kole 25. – 27. 4. 2018 v Žiline:

  • Körössyová Natália, Adamjak Martin (III. ZL) Charakterizácia sféroidov v nádorových bunkách fluorescenčnou mikroskopiou a prietokovou cytometriou

Naša cesta do finále:

Školské kolo SOČ
V stredu 7. marca.2018 sa uskutočnilo školské kolo súťažnej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti. Do súťaže sa zapojilo spolu 9 žiakov, ktorí boli riešiteľmi 6 súťažných prác (3 práce žiakov z III.ZL, 2 práce žiakov IV.FLA, 1 práca žiačky z III.ZuA). Všetky prezentované práce boli vypracované aj prezentované na vysokej úrovni. Aj keď rozhodovanie poroty (v zložení: MUDr. Marcel Pudelský, PhD., Mgr. Monika Polončáková, Mgr. Lucia Slivkárová, RNDr. Viktória Stupáková, PhD.) bolo náročné, napokon sa uzniesla na nasledujúcom poradí:

1. miesto: Šatalová Nikola, III. ZuA
Zdravotná gramotnosť o ústnom zdraví u 14 – 15 ročných mladistvých

2. miesto: Selecká Veronika, Vasilková Diana, III.ZL
Vplyv umývania rúk na prežívanie mikroorganizmov

3. miesto: Körössyová Natália, Adamjak Martin, III. ZL
Charakterizácia sféroidov v nádorových bunkách fluorescenčnou mikroskopiou a prietokovou cytometriou

Do obvodného kola SOČ postúpilo zo školského kola spolu 5 prác.

Obvodné kolo SOČ
Obvodné kolo SOČ sa konalo 16. marca 2018 na pôde Súkromného gymnázia, Dneperská 1 v Košiciach. V obvodnom kole našu školu reprezentovali 4 práce SOČ, keďže jedna postúpila priamo do krajského kola. Z regionálneho kola všetky práce úspešne postúpili do krajského kola:
V odbore 04 - Biológia:

  • Vasilková Diana, Selecká Veronika (III.ZL) Vplyv umývania rúk na prežívanie mikroorganizmov
  • Körössyová Natália, Adamjak Martin (III. ZL) Charakterizácia sféroidov v nádorových bunkách fluorescenčnou mikroskopiou a prietokovou cytometriou

V odbore 06 - Zdravotníctvo a farmakológia:

  • Šatalová Nikola (III. ZuA) Zdravotná gramotnosť o ústnom zdraví u 14 – 15 ročných mladistvých
  • Lichvarčíková Katarína (IV.FLB) Možnosti využitia fytoterapie ako alternatívnej liečby menopauzy

Krajské kolo SOČ

Krajské kolo sa uskutočnilo 6. apríla 2018 na pôde SPŠ Dopravná, Hlavná 118 v Košiciach. Reprezentovali nás 4 práce SOČ v dvoch súťažných odboroch.
V odbore 04 – Biológia sme získali 1. miesto a s ním postup do Celoštátneho kola v Žiline:

  • Körössyová Natália, Adamjak Martin (III. ZL) Charakterizácia sféroidov v nádorových bunkách fluorescenčnou mikroskopiou a prietokovou cytometriou

V odbore 06 - Zdravotníctvo a farmakológia sme získali 3. miesto:

  • Šatalová Nikola (III. ZuA) Zdravotná gramotnosť o ústnom zdraví u  14 – 15 ročných mladistvých

Riešiteľom oboch prác srdečne gratulujeme!

Všetkým riešiteľom SOČ ďakujeme za úspešnú reprezentáciu!


Galerie: obrázek 1 z 2 Galerie: obrázek 2 z 2
spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7