Fotogaléria

Školský rok 2018/2019

 


 menu Účelové cvičenie II. roč.
 menu Začiatok školského roku


Archív

 menu 2017/2018
 menu 2016/2017
 menu 2015/2016
 menu 2014/2015
 menu 2013/2014
 menu 2012/2013
 menu 2011/2012
 menu 2010/2011
 menu 2009/2010
 menu 2008/2009
 menu 2007/2008
 
header4

SOČ

Stredoškolská odborná činnosť v školskom roku 2017/2018


Celoslovenské kolo SOČ

V odbore 04 – Biológia sme získali 5. miesto na celoštátnom kole 25. – 27. 4. 2018 v Žiline:

  • Körössyová Natália, Adamjak Martin (III. ZL) Charakterizácia sféroidov v nádorových bunkách fluorescenčnou mikroskopiou a prietokovou cytometriou

Naša cesta do finále:

Školské kolo SOČ
V stredu 7. marca.2018 sa uskutočnilo školské kolo súťažnej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti. Do súťaže sa zapojilo spolu 9 žiakov, ktorí boli riešiteľmi 6 súťažných prác (3 práce žiakov z III.ZL, 2 práce žiakov IV.FLA, 1 práca žiačky z III.ZuA). Všetky prezentované práce boli vypracované aj prezentované na vysokej úrovni. Aj keď rozhodovanie poroty (v zložení: MUDr. Marcel Pudelský, PhD., Mgr. Monika Polončáková, Mgr. Lucia Slivkárová, RNDr. Viktória Stupáková, PhD.) bolo náročné, napokon sa uzniesla na nasledujúcom poradí:

1. miesto: Šatalová Nikola, III. ZuA
Zdravotná gramotnosť o ústnom zdraví u 14 – 15 ročných mladistvých

2. miesto: Selecká Veronika, Vasilková Diana, III.ZL
Vplyv umývania rúk na prežívanie mikroorganizmov

3. miesto: Körössyová Natália, Adamjak Martin, III. ZL
Charakterizácia sféroidov v nádorových bunkách fluorescenčnou mikroskopiou a prietokovou cytometriou

Do obvodného kola SOČ postúpilo zo školského kola spolu 5 prác.

Obvodné kolo SOČ
Obvodné kolo SOČ sa konalo 16. marca 2018 na pôde Súkromného gymnázia, Dneperská 1 v Košiciach. V obvodnom kole našu školu reprezentovali 4 práce SOČ, keďže jedna postúpila priamo do krajského kola. Z regionálneho kola všetky práce úspešne postúpili do krajského kola:
V odbore 04 - Biológia:

  • Vasilková Diana, Selecká Veronika (III.ZL) Vplyv umývania rúk na prežívanie mikroorganizmov
  • Körössyová Natália, Adamjak Martin (III. ZL) Charakterizácia sféroidov v nádorových bunkách fluorescenčnou mikroskopiou a prietokovou cytometriou

V odbore 06 - Zdravotníctvo a farmakológia:

  • Šatalová Nikola (III. ZuA) Zdravotná gramotnosť o ústnom zdraví u 14 – 15 ročných mladistvých
  • Lichvarčíková Katarína (IV.FLB) Možnosti využitia fytoterapie ako alternatívnej liečby menopauzy

Krajské kolo SOČ

Krajské kolo sa uskutočnilo 6. apríla 2018 na pôde SPŠ Dopravná, Hlavná 118 v Košiciach. Reprezentovali nás 4 práce SOČ v dvoch súťažných odboroch.
V odbore 04 – Biológia sme získali 1. miesto a s ním postup do Celoštátneho kola v Žiline:

  • Körössyová Natália, Adamjak Martin (III. ZL) Charakterizácia sféroidov v nádorových bunkách fluorescenčnou mikroskopiou a prietokovou cytometriou

V odbore 06 - Zdravotníctvo a farmakológia sme získali 3. miesto:

  • Šatalová Nikola (III. ZuA) Zdravotná gramotnosť o ústnom zdraví u  14 – 15 ročných mladistvých

Riešiteľom oboch prác srdečne gratulujeme!

Všetkým riešiteľom SOČ ďakujeme za úspešnú reprezentáciu!


Galerie: obrázek 1 z 2 Galerie: obrázek 2 z 2
spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7