Fotogaléria

Školský rok 2018/2019

 


 menu Exkurzia DEJ - OBN
 menu Účelové cvičenie 2. roč.
 menu Účelové cvičenie 1. roč.
 menu Rozlúčka so štvrtákmi
 menu Študentské voľby
 menu I. FL spoznáva Košice
 menu Volejbalový turnaj
 menu Odborná konferencia ANGIS
 menu Prednáška Dr. Max
 menu Vyhodnotenie súťaže Expert
 menu Hviezdoslavov Kubín
 menu Školské kolo SOČ
 menu Lyžiarsky kurz
 menu Odborné prednášky FL
 menu Face forward....into my home
 menu Predčasne narodené deti
 menu Odborná exkurzia Zlatá studňa
 menu Školský ples
 menu Vianočný volejbalový turnaj
 menu Exkurzia Phoenix
 menu Informatická súťaž iBobor
 menu Projekt Záložka
 menu Celoslovenské kolo Lab Academia
 menu Best in Deutch
 menu Človek a jeho zdravie
 menu DILATECH
 menu Deň otvorených dverí
 menu Na ceste k slovenskej štátnosti
 menu Dejiny tvoríš ty!
 menu Stolný tenis
 menu Svoj život si riadiš Ty!
 menu Imatrikulácia prvákov
 menu Bedminton
 menu Nohejbal
 menu Ľudové liečiteľstvo
 menu Kontaktné šošovky
 menu Svetový deň zraku
 menu Exkurzia Kežmarok
 menu Kožaz
 menuÚčelové cvičenie I. roč.
 menu Účelové cvičenie II. roč.
 menu Začiatok školského roku


Archív

 menu 2017/2018
 menu 2016/2017
 menu 2015/2016
 menu 2014/2015
 menu 2013/2014
 menu 2012/2013
 menu 2011/2012
 menu 2010/2011
 menu 2009/2010
 menu 2008/2009
 menu 2007/2008
 
header4

SCIO

SCIO testovanie– 23. 10. 2017

Prihlásení žiaci IV. ročníka sa dňa 23. 10. 2017 zúčastnili SCIO TESTOVANIA, ktorého cieľom je otestovať si svoje základné zručnosti a schopnosti potrebné pre úspešné vysokoškolské štúdium.
Národné porovnávacie skúšky nahrádzajú, alebo dopĺňajú prijímačky na VŠ na Slovensku a v Čechách. Skúška testuje základné schopnosti potrebné pre úspešné štúdium na vysokej škole. Nie je to vedomostný test: jeho cieľom nie je zistiť, koľko stredoškolského učiva ste si zapamätali.
Test VŠP má dva oddiely, na vypracovanie každého oddielu je stanovený časový limit, preskakovať medzi jednotlivými oddielmi v priebehu skúšky nie je možné.
Verbálna časť (35 minút, 33 úloh)
Úlohy v tejto časti sú zamerané na schopnosť precízne pracovať s jazykom, porozumenia dlhším textom a argumentácii.
Analytická časť (45 minút, 33 úloh)
Úlohy testujú schopnosť pracovať s kvantitatívnymi údajmi a základné matematické uvažovanie, schopnosť pracovať so súbormi informácií, zorientovať sa v sade podmienok a vyvodzovať z nich. K riešeniu tohto oddielu sú určité matematické znalosti potrebné, nepresahujú však úroveň základnej školy.


Galerie: obrázek 1 z 10 Galerie: obrázek 2 z 10 Galerie: obrázek 3 z 10 Galerie: obrázek 4 z 10 Galerie: obrázek 5 z 10 Galerie: obrázek 6 z 10 Galerie: obrázek 7 z 10 Galerie: obrázek 8 z 10 Galerie: obrázek 9 z 10 Galerie: obrázek 10 z 10
spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7