Aktuality


menuZačiatok štúdia DOM
menu Rozvrh hodín
menuVýsledky PS 23.8.2018 do 1. ročníka PKŠ a VOŠ štúdia
menu Prevzatie ISIC kariet pre 1.ročník
menu2. termín PS v odboroch zubný technik a diplomovaný rádiologický asistent
menuTlačivo o očkovaní
menuČasy prijímacích skúšok
menuOkruhy DRA
menuOkruhy ZT
menuOkruhy DOM
menu Ochrana osobných údajov
menuVýsledky prijímacích skúšok do 1. ročníka 4-ročného denného štúdia
menuKritériá pre 2 a 3 - ročné PKŠ a VOV
menu Kritériá pre 4-ročné denné štúdium 2018-2019
menu 2% dane
menu
Odborné prednášky FL
menu Deň otvorených dverí
menuDni laboratórnych technológií DILATECH
menuMinister zdravotníctva na našej škole
menu 2. miesto v CK CHO
menu Plánované odbory 2017/2018
menu Odborné prednášky a prehliadka firemných farmaceutických expozícií
menu Kritériá pre 2 a 3 - ročné PKŠ a VOV
menu Výsledky prijímacích skúšok do 1. ročníka 4-ročného denného štúdia
menuFinančná gramotnosťť
menuSrdce plné zdravia

menu Zákon č.307/2014 Z.z.
menu Hodnotiaca správa
menu Vyhrali sme Fragnerov pohár Nadácie Zentiva a grant 5000€
menu Školský internetový časopis Moyzesko
menu Zastupovanie
menu ISIC známky
menu Povinné údajeheader4
Deň otvorených dverí


dňa 8. 11. 2017
od 11.00 do 16.30 hod.

bude na našej škole

v rámci

Dňa otvorených dverí

prezentácia študijných odborov

Denné štvorročné štúdium:
  * asistent výživy
* farmaceutický laborant
* očný optik
* zdravotnícky laborant
* zubný asistent

Pomaturitné kvalifikačné štúdium (denné-dvojročné):
  * zubný technik

Vyššie odborné štúdium (denné-trojročné):
  * diplomovaný rádiologický asistent

Informačný leták na stiahnutie tuspacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7