menu Akcie
 menu Prehľad aktivít 2017/2018
 menu Výsledky súťaží
 menu Úspechy študentov
 menu Úspešní absolventi
 menu Projekt ESF
 menu DILATECH
 menu IUVENTA KomPrax
 menu Digiškola
 menu Nadácia Zentiva
 menu Projekt Comenius
 menu Projekt Connecting Classrooms
 menu Projekt Srdce plné zdravia
 

header4
Dilatech

DILATECH 2017

Dni laboratórnych technológií

06. 11.– 10. 11. 2017

sprievodné podujatie Týždňa vedy a techniky na Slovensku

Týždeň vedy a techniky na Slovensku je každoročne organizovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Šiesty ročník Dní laboratórnych technológií DILATECH, prináša širokej verejnosti ukážku praktického využitia laboratórnych technológií a analytických metód jednotlivých odborov Strednej zdravotníckej školy na Moyzesovej ulici v Košiciach. V programe sú zahrnuté interaktívne workshopy pre žiakov základných a stredných škôl, odborné prednášky pedagógov, ukážky prípravy liečiv, merania zraku a praktické ukážky analýz.

Témy DILATECH 2017

 • Katióny vo farbách
 • Stanovenie enzýmov
 • Pozorovanie dočasných a trvalých preparátov
 • Príprava práškov plnením do želatinových toboliek
 • Príprava mastí
 • Stolovanie
 • Príprava emulzií na kozmetické účely
 • Farbenie histologických preparátov, farbenie parafinových bločkov
 • Nácvik správnej hygieny ústnej dutiny
 • Modelovanie korunkových častí zubov
 • Meranie zraku VISIOTEST
 • Diagnostické možnosti vyšetrenia moču
 • Prevencia civilizačných ochorení, zdravá výživa - interaktívny workshop

Aktivity budú realizované v laboratóriách, počet žiakov v skupine na jednej aktivite max. 13, súbežne budú prebiehať na jednej vyučovacej hodine dve aktivity.

Časový harmonogram aktivít - obsadenosť jednotlivých aktivít

Pozvánka

Zaregistrujte sa - Registračný formulár

Aktivita je zaregistrovaná na
http://www.tyzdenvedy.sk/podujatia-tvt.html?page_id=240

spacer Design & Code by Peter Šurina | © SZŠ Košice, Moyzesova 17 - 2oo7